Неділя
27.05.2018
15:20
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Лошкарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лошкарівської сільської ради" Нікопольського району Дніпропетровської області
Головна Реєстрація Вхід
Каталог файлів »
Меню сайту

Категорії розділу
Виховні заходи [3]
Робота над проектом [2]
ГПД [2]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Виховна робота » Робота над проектом

План аналізу уроку
21.02.2013, 20:01
План аналізу уроку
План аналізу уроку
1. Тип і структура уроку. Який тип уроку обрано? Доцільність вибору з точки зору теми в цілому і дидактичної мети уроку. Місце уроку в системі занять за цілою темою. Зв'язок уроку з попередніми, як він здійснюється? Чи відповідає структура уроку обраному типу? Послідовність окремих етапів.
2. Організація окремих складових структури уроку. 2.1 Перевірка стану виконання учнями домашнього завдання. * з'ясування рівня усвідомлення виконання домашнього завдання учнями, перевірка засвоєння ними головного, істотного у навчальному матеріалі, перевірка засвоєння тих способів діяльності, які необхідні для вивчення і засвоєння нового матеріалу на уроці; * співвідношення перевірки теоретичних та практичних завдань; індивідуальний та диференційований підхід до перевірки; раціональність вибору та реалізації вчителем форм, методів і засобів перевірки виконання домашнього завдання; * раціональність витрати часу на перевірку домашнього завдання; * рівень само - та взаємоконтролю в процесі перевірки; * вибір і реалізація форм, методів стимулювання учнів у процесі перевірки домашнього завдання, об'єктивність оцінювання; * дотримання критеріїв оцінювання, навчальний, виховний та розвивальний характер контролю, використання балу для стимулювання відповідального ставлення учнів до навчання. 2.2.Вивчення нового матеріалу: • повідомлення вчителем і усвідомлення учнями мети, цілей і завдань вивчення нового матеріалу, мотивування навчальної діяльності школярів. Раціональність постановки мети через: • а) зміст навчального матеріалу, що вивчається на уроці (пояснити, розкрити тощо); • б) внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного розвитку учнів (формувати, розвивати, виховувати тощо); • в) діяльність вчителя (розкрити, познайомити, продемонструвати, описати тощо); • г) навчальну діяльність учнів (розв'язувати задачі, виконувати практичні завдання, досліджувати, працювати з літературою тощо); • * відповідність змісту та обсягу навчального матеріалу темі, меті, завданням уроку, вимогам програм та сучасному рівню розвитку науки. Як пов'язаний навчальний матеріал з сучасністю, оточенням школи і життєвим досвідом учнів. Як використовуються набуті раніше учнями знання для здійснення направленого сприйняття ними нової інформації; • * вибір та раціональність використання форм (індивідуальних, групових, фронтальних), методів і засобів викладання та навчання відповідно до змісту теми, мети, завдань уроку, вікових та індивідуальних особливостей школярів; • * способи педагогічного керівництва процесами виділення головного, найбільш суттєвого у змісті навчального матеріалу, роботою над засвоєнням основних теоретичних положень, закономірностей, узагальнення, систематизації знань; • * використання диференційованих дидактичних завдань у процесі вивчення нового матеріалу; • * ефективність форм та засобів організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення нового матеріалу; • * способи управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів (сприйняття, осмислення, запам'ятовування нового матеріалу); • * здійснення міжпредметних зв'язків; • рівень відповідності навчальних досягнень учнів поставленим цілям та завданням уроку. • 2.3. Закріплення, систематизація та узагальнення знань учнів: • * постановка та реалізація цілей і завдань закріплення, систематизації та узагальнення знань учнів; • * виділення у змісті навчального матеріалу основного, істотного; • * навчально-матеріальне забезпечення закріплення, систематизації та узагальнення знань (наочність, роздатковий матеріал, ТЗН тощо); • * оптимальність працездатності учнів; • * забезпечення надійного зворотного зв'язку; • * контроль і корекція навчальних досягнень учнів. • 2.4. Домашнє завдання: • * способи (з інструктажем) та час (до дзвінка, всередині уроку, після дзвінка) домашнє завдання; • * відповідність домашнього завдання змісту вивченого матеріалу на даному уроці та на попередніх уроках; • * характер домашнього завдання (індивідуальне, групове, диференційоване, творче, проблемне тощо); • * наскільки учні готові до виконання домашнього завдання (пам'ятки, таблиці, додаткова література, узагальнені схеми, графіки тощо); • * співвідношення домашнього завдання із завданнями, які виконувались на уроці; • * передбачення дотримання санітарно – гігієнічних норм щодо тривалості часу на виконання домашнього завдання. 3. Принципи навчання. Методи, прийоми і засоби навчання. • * Застосована система методів. Методи і проблеми, які в ній використано. Відповідність їх змісту матеріалу, типу, меті, завданням уроку та віковим і індивідуальним особливостям учнів. • * Здійснення мотивації навчальної діяльності учнів протягом усього уроку. Застосовані для цього прийоми. • * Реалізація дидактичних принципів. • Співвідношення репродуктивної і творчої діяльності учнів, шляхи підвищення пізнавальних інтересів, самостійної навчальної роботи, творчості школярів. • Прийоми забезпечення зворотнього зв'язку для керівництва процесом навчання. • Робота з формування загальнонавчальних та предметних умінь і навичок. 4.Навчально – матеріальне забезпечення та технічне оснащення уроку. Раціональний відбір і використання на уроці відповідно до змісту теми, мети та завдань навчання, вимог програми, пристроїв, наочних посібників, роздаткових матеріалів, літератури тощо. Раціональність вибору і реалізації на уроці комплексу різних типів засобів навчання (візуальні, аудіальні, комп'ютер, лінгафонний кабінет тощо). Автоматизація та технізація демонстративних процесів (культ управління, автоматичне застосування вікон тощо). Наявність та використання на уроці комплектів приладів, реактивів, навчальних завдань, інструктивних карток для виконання різних видів навчальної діяльності. Формування в учнів умінь користуватись обладнанням, ТЗН, додатковою літературою, підручниками та іншими засобами навчання. Залучення до навчального процесу помічників учителя із числа учнів (лаборант, консультант, демонстратор, оператор). Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо використання технічних засобів навчання на уроці. 5. Використання часу на уроці. Своєчасність початку уроку. Витрата часу на взаємне привітання, перевірку відсутніх. Огляд санітарного стану класу та зовнішнього вигляду учнів, встановлення порядку та дисципліни, підготовка учнів до уроку (наявність на столах підручників, зошитів, щоденників, приладдя). Чи була в цьому потреба? Витрата часу на переключення діяльності школярів з одного виду на інший. Чіткість дозування та корекція витрат часу на окремі структурні етапи уроку. Своєчасність закінчення уроку. 6. Дотримання санітарно – гігієнічних норм. Відповідність обладнання, навчально-матеріального оснащення приміщення санітарно-гігієнічним нормам. Забезпечення: * оптимального температурного режиму; • * вологості повітря; • * належного провітрювання; • * освітленості робочих місць; • * гігієна праці вчителя й учнів. • Раціональність організації праці вчителя та учнів з точки зору ергономіки. Інтенсивність та емоційність спільної праці вчителя та учнів на уроці на основі взаємної поваги та довіри. 7. Виховання на уроці. Єдність цілей і напрямів виховання: • * формування національної свідомості як однієї з найважливіших рис особистості громадянина України; • * формування високої духовної особистості; • * утвердження на національному ґрунті принципів загальнолюдської моралі; • * виховання трудової активності, формування творчої працелюбності і особистості; • * забезпечення повноцінного фізичного розвитку; • * виховання екологічної культури. • Раціональність постановки виховних цілей і завдань уроку. • Виявлення та раціональна реалізація виховного потенціалу навчального матеріалу. • Оптимальність вибору і використання методів, форм впливу на активність у прцесі навчання. • Забезпечення взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів виховного впливу на учнів. • Ефективність управління виховним процесом на уроці. • 8. Морально – психологічна атмосфера. • Прийоми і засоби перенесення ваги з перерви на урок, з одного виду діяльності на інший. Розвиток спостережливості, мовленнєвих умінь, пам'яті і мислення, інтересів, почуттів, вольових рис характеру. Врахування у навчальному процесі особливостей уваги, сприйняття, пам'яті, мислення окремих учнів. Психологічний стан учнів на уроці (активність, впевненість, відчуття комфорту, профілактика стомлюваності, страху, розгубленості тощо). 9. Поведінка вчителя. Уміння володіти класом, організовувати його роботу, підвищувати інтерес, активність, увагу учнів. Взаємовідносини з учнями, врахування індивідуальних особливостей кожного. Тон і темп роботи. Педагогічний такт. Спостережливість, обміркованість, акуратність. Культура мови, поза, міміка, жестикуляція. Авторитет в учнів. 10. Поведінка учнів. Поведінка колективу учнів на уроці, чим вона визначається. Ставлення учнів до вчителя. Участь учнів в активній розумовій праці, направленість і сконцентрованість їхньої уваги, зацікавленості, дисциплінованості. 11. Результати уроку. Осягнення мети уроку. Навчальне, виховне, розвивальне, значення уроку. Виконання плану. Рівень сформованості знань, умінь та навичок (повнота, усвідомлення, дієвість), вдосконалення загальнонавчальних умінь. Оцінка ефективності виховання учнів на уроці. Характер навчально – пізнавальної діяльності учнів. Аналіз позитивних результатів, тенденцій, що відбуваються у діяльності вчителя, що цінного може рекомендувати в практику роботи інших вчителів. Шляхи закріплення і вдосконалення позитивних якостей уроку. Аналіз причин негативних результатів. Шляхи ліквідації недоліків. ПРИМІТКИ: 1. Залежно від мети відвідування при аналізі уроку примірний план можна використовувати повністю або частково змінювати послідовність аналізу. Якщо відвідування здійснюється з метою розв'язання яких не будь окремих завдань, то при аналізі уроку треба виходити з того, як вчитель розв'язує їх. При цьому другі елементи уроку аналізуються у зв'язку з розвитком основного питання. 2. За основу аналізу треба брати вимоги до сучасного уроку та програмні вимоги щодо викладання конкретного предмета.
Заступник директора з НВР Ананова Т.О.
Матеріали Інтернета
Категорія: Робота над проектом | Додав: ато
Переглядів: 698 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/6
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту